Guidningar

Guidningar 2022

startar  juli 2022 och kommer då att kunna bokas via Salver

Södra Råda gamla kyrkplats, Guide on demand


Sommaren 2022 invigs den rekonstruerade medeltida kyrkan i Södra Råda.

Kultur på tur samarbetar med  Södra Råda Akademien som har hand om guidningar och skötsel av Södra Råda gamla kyrkplatsBesök på kyrkplatsen kan göras året om. Toaletten är öppen 15 mars -31 november. Under juni-augusti helger är det öppet med guide.  Se deras hemsida för mer info. https://sodrarada.se/besok-oss/Bokningar via Salver


Erik H Cederbom skriver i förordet till sin  bok Anmnehärad och Södra Råda :

"När man flyttat från en ort till en annan är man ganska nyfiken på den nya, människorna, arbetet, naturen, bygdens historia o.s.v."

Jag kan inte annat än att hålla med honom.

På denna guidning förljer vi i Cederboms spår och  besöker de platser som det skrivs om i boken. 

Bokas via Salver

I Cederboms fotspår